ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ

Η ξυλογλυπτική στην Κρήτη συνδέεται άμεσα με την εκκλησιαστική τέχνη καθώς οι κρητικοί ξυλογλύπτες ή αλλιώς ταγιαδόροι σκάλιζαν κυρίως προσκυνητάρια, τέμπλα εκκλησιών και διάφορα άλλα αντικείμενα για μοναστήρια και εκκλησιές.

Επίσης, οι κρητικοί ξυλογλύπτες, οι οποίοι λιγοστεύουν ολοένα και πιο πολύ, ήταν μοναδικοί στην κατασκευή λαϊκών οργάνων, όπως η κρητική λύρα.

Στο Λάσινθος ο φιλοξενούμενος έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά έναν καλλιτέχνη ξυλογλυπτικής να δίνει διάφορες μορφές σε ξύλα της κρητικής φύσης ή ακόμα και να συμμετάσχει ο ίδιος στην συλλογή του κατάλληλου ξύλου αλλά και στην επεξεργασία του.